Asociación de empresarios

A nosa Asociación xorde como medio de canalización das inquietudes dos empresarios aos diversos organismos públicos e institucionales.

Os obxetivos da nosa entidade son, entre outros, os seguintes:

 • Defensa dos intereses dos empresarios deste parque empresarial: reclamo de accesos adecuados, correcta señalización, étc.; favorecendo a actividade económica.
 • Representación ante la Administración Pública
 • Reclamo de servicios colectivos: línea de autobús, colectores de lixo, buzóns.
 • Solicitude de subvencións para mellora de infraestructuras do polígono.
 • Vehículo informativo de normas a establecer: normas ISO, normas de prevención de riscos laborais, protección de datos, étc.
 • Información sobre subvencións á empresa individual, dentro do ámbito legal, financiero, Innovación Social.
 • Establecemento de servicios colectivos, como por ex. a vixilancia privada
 • Bolsa de emprego. Interconexión entre oferta e demanda de traballo.
 • Garantizar o correcto suministro de servicios básicos: electricidade, auga, telecomunicacións, étc.
 • Realización de campañas mancomunadas de publicidade, feiras de promoción, marketing, 
 • Atender as necesidades de información, formación, investigación, desenvolvemento, innovación e perfecionamento das empresas adheridas.  
 • Inspección e control das condicións do polígono
 • Mediación de conflictos entre naves
 • Mantimento do local de uso social, donde poder celebrar reunións, cursos de formación, exposicións, étc.
 • Establecimento de convenios para aproveitar en condicións favorables os servizos de entidades financieras, consultorías, étc.
 • Elaboración de modelos de xestión entre empresas
 • Información do polígono en xeral.

Os servicios que se prestan están orientados cara a mellora da competitividade das empresas, a súa inserción efectiva nos mercados,  a mellora e mantimento do parque empresarial.