Atención ó empresario

Horario de Atención ó público: 10:00 a 14:00.

 

Os servicios que se prestan están orientados cara a mellora da competitividade das empresas, a súa inserción efectiva nos mercados,  a mellora e mantimento do parque empresarial. Son os seguintes:

Defensa dos intereses dos empresarios deste parque empresarial: reclamo de accesos adecuados, correcta señalización, étc.

Representación ante a Administración Pública

Reclamo e de servicios colectivos.

Solicitude de subvencións para mellora de infraestructuras do parque empresarial.

Vehículo informativo de normas a establecer: normas ISO, normas de prevención de riscos laborais, protección de datos, étc.

Información sobre subvencións á empresa individual.

Bolsa de emprego. 

Garantiza o correcto suministro de servicios básicos: electricidade, auga, telecomunicacións, étc.

Realización de campañas mancomunadas de promoción económica.

Atende as necesidades de información, formación, investigación, desenvolvemento, innovación e perfecionamento das empresas adheridas.  

Inspección e control das condicións do polígono

Mediación de conflictos entre naves

Establecemento de convenios para aproveitar en condicións favorables os servizos de entidades financieras, consultorías, étc.

Elaboración de modelos de xestión entre empresas

Información do polígono en xeral.