Acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (financiamento Igape-pemes)  (Finalizado plazo de solicitud)

Información

  • TítuloAcceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (financiamento Igape-pemes)
  • Fecha01-07-2019
  • CategoríaCirculante, Activo fixo

Descripción

Bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva

Código de procedemento IG535A

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 5 de xuño 2019 e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

a) Que, conforme as solicitudes recibidas, se esgote a dispoñibilidade para a concesión de axudas,

b) O 30 de setembro de 2019.