Autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas  (Finalizado plazo de solicitud)

Información

  • TítuloAutoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas
  • Fecha30-03-2021
  • CategoríaLaboral

Descripción

Obxeto: promoción do autoemprego e a actividade emprendedora e de subvencións COVID-19 para o mantemento do autoemprego na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornada.

Os benefeciarios serán as persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

                                     1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.

                                     2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

 

 

Existen dúas liñas de subvencións dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas que exerzan a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma galega:

                                   – Liña 1 subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora: teñen por finalidade fomentar o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.

                                   – Liña 2 subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego: destinadas a compensar as perdas provocadas pola redución da actividade económica das persoas traballadoras autónomas ou por conta propia no contexto actual de pandemia.

código de procedemento PR937A

Prazo de presentación de solicitudes: do 30 de marzo ao 30 de setembro de 2021.