Hazte Socio

A conveniencia de asociarse é crucial para conseguir o correcto funcionamento do noso parque empresarial, de ahí a importancia de constituir un colectivo no que todas e cada unha das empresas desta zona formen parte de nosa entidade. É tan doado como cubrir o cuestionario seguinte e envialo. 

No caso de que non desexe facelo telemáticamente pode acudir persoalmente á oficina da Asociación ou chamar ó teléfono de contacto: 669 088 489