Ampliación do prazo de entrega no V Certame de Fotografía Comercial Parque Empresarial de O Milladoiro

Poderanse enviar as fotografías ata o 15 de novembro.

A Xunta directiva da Asociación  de empresarios do Parque Empresarial, decideu ampliar ata o 15 de novembro o prazo de entrega  das fotografías no certame que está a levar a cabo, motivado a peticións dalgunhas empresas.
A participación está aberta a calquer persoa aficcionada a este arte e a forma de participar é doada. Só hai que enviar unha fotografía realizada no parque empresarial de O Milladoiro e enviala a  certamefotografico@aenovomilladoiro.com cos datos persoais e o título da fotografía.

Será a propia Asociación quen se encargue da impresión con equipos XEROX e a exporá na Casa de Cultura de O Milladoiro, donde se poderá ver dende o 20 de novembro ate o 28 de decembro.

BASES TÉCNICAS                                                                                                                                                          FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS EN PASADAS EDICIÓNS 

O concurso de fotografía é unha actuación promovida pola Asociación, que pretende mediante a imaxe e a súa reflexión, fomentar a participación da ciudadanía na actividade económica de Ames.

O Resume do certame é o seguinte:

Temática: Parque empresarial do Milladoiro: Visión da empresa actual

Exposición: casa de Cultura do Milladoiro.

As imaxes serán expostas xunto co título indicado polo autor, de forma que o público só coñecerá os nomes dos realizadores das fotografías gañadoras no momento da entrega dos premios.

Será a propia Asociación a encargada de imprimir as fotografías para que poidan formar parte da exposición na Casa de Cultura de O Milladoiro.

O prazo de exposición será dende o 20 de novembro ate o 28 de decembro de 2018.

As fotografías presentadas pasarán a formar parte dos arquivos da Asociación.

A entrega de fotografías realizarase  vía telemática no correo electrónico: certamefotografico@aenovomilladoiro.com

Gala de entrega de premios: 20 de Decembro 2018.

 

Premios para adultos (maiores de 18 anos):

1º Premio: 300 € + diploma acreditativo

2º Premio: 200 € + diploma acreditativo

3º Premio: 100 € + diploma acreditativo

 

Premios xuvenil-infantil (menores de 18 anos):

1º Premio: Vale de 75 €  + diploma acreditativo.

2º Premio: Vale de 50 €  + diploma acreditativo.

3º Premio: Vale de 40€  + diploma acreditativo

 

É imprescindible asistir á gala para recoller o premio.