Calendario laboral 2023

Logo da consulta efectuada aos axentes socioeconómicos, e tendo en conta o interese xeral do comercio e dos consumidores, procédese á fixación dos 10 domingos e festivos que para os efectos do exercicio da actividade comercial, terán a condición de hábiles durante o ano 2021.

Os domingos e festivos en que os establecementos comerciais poderán permanecer abertos ao público durante o ano 2021 son:

3 de xaneiro

10 de xaneiro

1 de abril

31 de outubro

28 de novembro

5 de decembro

8 de decembro

12 de decembro

19 de decembro

26 de decembro

Co obxectivo de protexer os intereses comerciais nos diferentes concellos, así que fosen publicadas no Diario Oficial de Galicia as datas, calquera concello poderá solicitar da consellería competente en materia de comercio a modificación de dúas datas para o seu termo municipal

Enlace ao DOG

Fiestas laborales de carácter local 2022

Ames: 26 de maio, festa da Ascensión, 18 de abril, Luns de Pascua

Santiago de Compostela: 26 de maio, Día da Ascensión, 16 de agosto, Día de San Roque.