Convenio con Galicia business School

Formación de master para traballadores en activo e recién licenciados.

Comprometidos coa formación, a Asociación de Empresarios do Parque Emporesarial de O Milladoiro firmou un convenio con Galicia Business School que ten como obxetivo a oferta de programas innovadores xunto co networking coas empresas da zona, para que as empresas galegas estén na vanguardia da xestión directiva e comercial.

O mundo dos negocios é cada vez máis dinámico. As empresas cada vez requiren máis especialistas que comprendan o seu papel dentro da compañía e actúen en consecuencia. Por esto, cada vez son máis os profesionais, de moi diversos ámbitos, que optan por formarse en administración de empresas, completando así o seu perfil. Se te encontras nesta situación, o MBA de Galicia Business School é o programa idóneo para ti.

Cun equipo docente de reputados profesionais en activo con amplas traxectorias profesionales, con xornadas de networking, formación práctica, estes MBA son programas pensados para que se poda poñer en práctica os coñecementos aprendidos no posto de traballo. Proporciona asesoramento continuo e tutorización dos docentes e Director do programa para incrementar a productividade dende o minuto cero.

Claustro de profesorado

Impartición de docencia: solo os venres pola tarde e os sábados pola mañá.

Lugar: Costa vella, Santiago de Compostela.

Para facilitar o coste,  ademáis de ter o descuento do 20% por pertencer a esta Asociación, este programa pode ser financiado total ou parcialmente mediante bonificacións nas cotizacións empresariais á Seguridad Social.

Descarga do folleto do MBA 

Ampliación de información vía mail: info@galiciabusinessschool.es                                                             886 317 146.