Convenio con Viajes Viloria

Tras a demanda detectada nas empresas de O Milladoiro, a Asociación decideu firmar un convenio coa empresa de referencia da comerca no sector dos desprazamentos e hospedaxe.

A posibilidade de conseguir condicións preferentes nas viaxes e hospedaxe faise efectiva coa firma do convenio con Viaxes Viloria. Con esto preténdese conseguir a mellor xestión en voos e hoteles, tanto para desprazamentos fora como para aloxar a empresarios, comerciales que veñan a traballar a O Milladoiro e comarca.

Pódense ver todos os servicios no seguinte enlace:

Convenio