Estado de alarma

Con motivo da emerxencia sanitaria declarada como consecuencia da evolución epidemiolóxica do Coronavirus COVID-19, a Asociación de empresarios deste parque empresarial, adoptou medidas adicionais preventivas no lugar de traballo. A atención ao público queda sometida a cita previa. Todas as comunicacións se farán vía telemática ou telefonicamente.

Cabe lembrar que, en virtude do  acordo que a Xunta de Galicia publicou o domingo 15 de marzo , suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste. Esta suspensión de termos e interrupción de prazos afecta aos procedementos administrativos que tiña en marcha como prazos de solicitude de axudas, prazos de notificación e resolución, prazos de enmenda, etc.

Tamén quedan suspendidos os prazos de prescrición e caducidade de calquera acción e dereito durante o prazo de vixencia do estado de alarma e, se é o caso, das prórrogas que se adoptaren.

Estas medidas de carácter extraordinario entraron en vigor o mesmo domingo 15 de marzo e terán a duración imprescindible para dar resposta á situación que motivou a súa adopción e poderán ser revogadas por necesidades do servizo e, en todo caso, cando cesen as recomendacións das autoridades sanitarias.

BOE, 14 de marzo 2020

Decreto Alcaldía de Ames

Medidas extraordinarias frente ao impacto económico e social do COVID-19.

Modelo de certificado para desprazamento de traballadores