Problemática no cruce da rúa Palmeiras con Oliveiras

Punto con alta siniestrabilidade

Debido á alta siniestrabilidade no cruce da rúa Palmeiras con Oliveiras convén extremar as precaucións e respectar os límites de velocidade

A correcta ordenación do polígono de Novomilladoiro fai que esta zona sexa segura para a circulación, dado que posee boa visibilidade en todos os tramos e as súa rotondas están ben delimitadas. Pero nos últimos dous anos hai que sinalar a alta siniestralidade ocurrida no cruce entre a rúa Palmeiras e Oliveiras. Neste  punto conclúe o maior número de accidentes do polígono de O Milladoiro, case sempre debido a un exceso de velocidade, e, en menor medida ó volume de tráfico que por el transcorre. No que vai de ano, lévanse computados 23 accidentes, que aínda que apartosos á hora de evaluar os daños materiais, non hai que lamentar víctimas. Estanse a estudiar a colocación de instrumentos que obriguen a aminorar a velocidade neste lugar, pero o ideal sería que se respectasen os sinais e a normativa por todos os usuarios. Se a siniestralidade persiste, é probable a colocaión de bandas rugosas.