Programa Re-acciona

CONVOCATORIA ABERTA PARA SOLICITAR OS SERVIZOS AVANZADOS DO PROGRAMA REACCIONA

 

Este programa ten como obxetivo conceder axudas ás PEMES destinatarias dos servicios de dixitalización,  desenvolvemento estratéxicoprofesionalización e innovación  para su realización en empresas gallegas, dentro del Programa Reacciona 2020.

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (mínimo de 3 traballadores, socios ou asalariados),  comunidades de bens, asociaciones, fundacións que leven a cabo actividad empresarial, con centro de traballo en Galicia.

Análisis del Potencial

1. Identificar a Posición no mercado

2. Establecer a folla de Ruta a dirixir as próximas accións (incorporando COVID19).

3. Apoiar a posta en marcha das Acciones Prioritarias definidas.

A situación provocada pola COVID19 necesitarán plans previos de reaxuste. 

Entre las accións prioritarias é importante a dixitalización dada a necesidade existente de moitas pemes.  

Enlace IGAPE