Recollida de Cartón porta a porta

o servicio realízase todos os xoves en horario de 10.00h a 12.00 h, polo que sería necesario que as empresas asociadas depositen o cartón antes das 10:oo h.

No Concello de Ames está funcionando o servizo de recollida selectiva porta a porta de cartón para o comerciante do Polígono industrial.

O obxectivo da existencia deste servizo é facilitar aos comercios a correcta xestión destes materiais e o cumprimento das súas obrigas impostas pola lexislación vixente.

O servizo funciona do seguinte xeito:

1. Prega os cartóns ao longo da xomada e sácaos á beirarúa axeitadamente amontoados e pregados, sen obstruir o paso dos peóns.

2. O persoal de recollida percorrerá as rúas e recollerá todo o cartón amontoado e depositado. éste  non debe sobre pasar o m3

3. Días de recollida: xoves a partir das 11:00 horas .

4. O servizo ten carácter gratuito.

É moi importante que os establecementos que queiran iniciarse no servizo de recollida de cartón porta a porta por primeira vez, o comuniquen previamente a Asociaicón de Empresarios ou chamando á planta xestionadora da recollida.