Xornada de presentación dos Hubs galegos de Innovación Dixital

Xornada de presentación dos Hubs galegos de Innovación Dixital

 

Día: 28 de febreiro de 2020   Hora: 9:15 h-13:00 h 
Lugar: Hotel AC Palacio del Carmen, Santiago de Compostela

Evento destiñado ás empresas con interés en coñecer as oportunidades que ofrecen os Hubs para integrarse na era dixital.

O proceso de transformación dixital é crucial para a competitividade da empresa. En Galicia, o tamaño do reto se mide cun so dato: o 99% do tecido empresarial son pemes.

Os Hubs de Innovación Dixital (centralizar cableado dunha rede de computadoras, para despois poder ampliala) promovidos pola Xunta de Galicia, ofrecen ás pemes galegas o canle máis rápido e eficiente para abordar con éxito a súa dixitalización.

O resultado serán empresas máis modernas, concectadas e con máis posibilidades de permanecer no tempo.

Por isto,este evento organizado pola Axencia Galega de Innovación aporta unha parte fundamental ao tecido empresarial. Nel, pódese asistir ás ponencias dun representante da Comisión Europea, da DG CNECT (recomendacións específicas aos Estados. o Redes de Comunicación, Contido e Tecnoloxías), e outro do Ministerio de Industria para explicar as posibilidades que se abren para as pemes a través dos Hubs.